Üres

Összesen: 0 Ft

Minden 15000 Ft feletti megrendelés mellé Párizsos igazolványtartó I.-et adunk ajándékba!

Adatvédelmi nyilatkozat

1.      A webáruház személyes adatokat kizárólag az érintett önkéntes hozzájárulásával kezel. A webáruház tiszteletben tartja minden adatkezeléssel érintett személy személyes adatokhoz fűződő jogát és az adatkezelés során a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján jár el.

2.      Az érintett önkéntes hozzájárulását a regisztráció során személyes adatainak közlésével adja meg.

3.      A webáruház tartalma regisztráció nélkül is elérhető, regisztráció kizárólag a vásárláshoz szükséges. Ezáltal a webáruház kizárólag kizárólag vele ügyfélkapcsolatban álló személyek adatait kezeli.

4.      A webáruház a személyes adatokat abból a célból kezeli, hogy a webáruház és az érintett személy között adásvételi szerződés létrejöhessen, a felek egymással kapcsolatot tarthassanak, a megkötött szerződést teljesítsék és a számviteli szabályok szerint elszámolják.

5.      A webáruház a személyes adatokat kizárólag a meghatározott cél érdekében kezeli. A személyes adatokat kizárólag a megrendelt termék/termékek szállítását, kézbesítését végzők számára adja át a szállítás, kézbesítés teljesítése érdekében és az ahhoz szükséges mértékben. A webáruház a személyes adatokat a fentiektől eltérő célra nem használja, más személynek nem továbbítja, nyilvánosságra nem hozza.

6.      A webáruház minden tőle elvérhatót megtesz az általa kezelt személyes adatok védelmében, hogy azok illetéktelen személyekhez ne kerülhessenek.

7.      A webáruház a személyes adatokat kizárólag a regisztráció – vagyis az ügyfélkapcsolat fennállásának – időtartama alatt kezeli. A regisztráció megszüntetésekor a webáruház a személyes adatokat haladéktalanul törli. Kivételt képeznek ez alól azon személyes adatok, amelyeket a webáruház tulajdonosa a hatályos számviteli törvény szerint meg kell őrizzen.

8.      A regisztrációja törlését a vásárló az info@desa.hu e-mail címre küldött írásbeli kérelemmel kezdeményezheti.